skip to Main Content
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Alle data privé consulten in Kermeta, Hasselt- Kerm zijn i.v.m. corona vervallen. De data voorjaar 2021 zijn in voorbereiding.
Wel kan je een afspraak maken voor een telefonisch of videobellen consult, met de zelfde kwaliteit als bij een persoonlijk bezoek.
Kijk voor verdere informatie op www.janbouw.comAlle data privé consulten in Kermeta, Hasselt- Kermtzijn i.v.m. corona vervallen. De data voorjaar 2021 zijn in voorbereiding.
Wel kan je een afspraak maken voor een telefonisch of videobellen consult, met de zelfde kwaliteit als bij een persoonlijk bezoek.
Kijk voor verdere informatie op www.janbouw.com
...

Alle data privé consulten in Kermeta, Hasselt- Kerm zijn i.v.m. corona vervallen. De data voorjaar 2021 zijn in voorbereiding. 
Wel kan je een afspraak maken voor een telefonisch of videobellen consult, met de zelfde kwaliteit als bij een persoonlijk bezoek.
Kijk voor verdere informatie op www.janbouw.com

1 week ago

Jan Bouw - Parapsycholoog

parapsychologisch advies en coaching.Het eerste wat ik doe bij een privé consult is me op je afstemmen, je zou het een scan kunnen noemen. Tijdens deze scan krijg ik te zien en te voelen in wat voor lichamelijke en geestelijke toestand je bevindt.Van uit de metafysische wereld ontvang ik informatie vanaf je geboorte tot en met het heden.De informatie die je ontvangt geeft aan wat de oorzaak is van je problemen en van de situatie waarin je verkeert. De uitleg die je krijgt is zeer belangrijk voor je en kan je helpen om je leven overzichtelijk en hanteerbaarder te maken, ook ervaringen uit het verleden, zowel positieve als negatieve, ga je met andere ogen bekijken. Waardoor het voor je mogelijk wordt om een geestelijke groei door te maken. Ook wordt aangegeven wat je capaciteiten en je mogelijkheden voor de toekomst zijn.Een privé consult is een zeer verhelderende ervaring voor je en heeft een therapeutische invloed op je leven.Via het contact met de metafysische wereld is het voor mij ook mogelijk om contact te hebben met overledenen. Diepgaande informatie door te geven over metafysische onderwerpen, vragen te beantwoorden over je spirituele ervaringen en je daarbij te coachen.

Kijk voor verdere informatie op www.janbouw.com
Privé consulten op afspraak in:
Zierikzee, Rotterdam, Hasselt (B), bij je thuis.
Ook telefonische en videobellen consulten, met hetzelfde resultaat als een persoonlijk bezoek.
...

parapsychologisch advies en coaching.

4 months ago

Jan Bouw - Parapsycholoog

Huwelijk/familie in de andere wereld.Als mensen komen te overlijden, lees of hoor je dikwijls dat ze dan weer samen zullen zijn met hun overleden man, vrouw, kind of ouders, met de gedachte dat ze in het hiernamaals weer een echtpaar, gezin of familie zullen zijn. Deze eerder overleden personen kunnen wel bij de aankomst zijn van de overledene in het hiernamaals, om met de geestelijke begeleider en andere entiteiten de overledene te ontvangen in deze voor hem of haar nieuwe omgeving. Afhankelijk van het geestelijk evolutieproces van de eerder overledene -het is mogelijk dat deze zelf nog in een onthechtingsfase zit -is er contact met de nieuw aangekomenen mogelijk.
Het is echter niet in een huwelijk, gezin of familieverband, want dat zijn aardse normen en waarden die in het hiernamaals niet bestaan. Dat zal een teleurstelling zijn voor een groot aantal overledenen als zij dat ontdekken. Het contact met de geestelijk begeleider en andere entiteiten, waaronder ook personen die je op de aarde hebt gekend, is op een geestelijke en liefdevolle manier. Ze zullen ons altijd bijstaan in het onthechting- en evolutieproces om geestelijk te groeien en ze geven aan hoe het toegaat in die andere wereld.
Onze ziel is al miljoenen eeuwen onderweg om dit geestelijke evolutieproces te doorlopen en dit proces is nog lang niet ten einde. Al heel veel malen is de mens teruggekeerd op de aarde. Gereïncarneerd om onze leerprocessen te ervaren, die niet altijd makkelijk zijn. Onze ziel heeft in stoffelijke vorm tijdens al deze aardse levens in alle werelddelen geleefd en gewerkt en hoorde ook bij het ras van het land waar men tijdens dat leven woonde. Onze ziel heeft ook in al de miljoenen levens relatie, kinderen en verdere familie gehad en was wisselend van geslacht: in het ene leven man, in het volgende vrouw, homo, lesbisch enzovoort.
Tijdens deze eeuwenlange reis, die voorlopig nog niet afgelopen is, is de ziel teruggekeerd naar de andere wereld zodra het aardse leven ten einde was. Om daar tot rust te komen en de opgedane aardse ervaringen te verwerken en geestelijk te groeien. Om weer tot een groter bewustzijn te komen. In de loop van de tijd komt er een moment dat de ziel weer tot de aarde wordt aangetrokken en zich klaar moet maken voor een nieuwe reïncarnatie. Dat proces loopt ten einde als de ziel de aarde niet meer nodig heeft om geestelijke evolutie en groei door te maken, dan kan de ziel verder leren en groeien in het hiernamaals. De aarde blijft bestaan zolang de mensheid reïncarnaties nodig heeft. Misschien is het een schrale troost op dit moment, maar eens komt het moment dat we alle aardse lessen hebben geleerd.
Het zijn geen 8 groepen die we moeten doorlopen zoals op een school, maar miljoenen.
www.janbouw.comAls je wilt mag je deze tekst delen.
...

Huwelijk/familie in de andere wereld.

Comment on Facebook

Ja, dat staat ook uitgebreid in een boekje dat ik heb over een 'Zieltje' Herkende me daar helemaal in. We worstelen ons wel door naar het einde van dit leven. Weet komt allemaal goed, alles is maar tijdelijk hier. Mijn vader zei altijd: "Oók dít gaat voorbij". Het besef dat dat álles hier een illusie is en tijdelijk leert me te onthechten, deed mijn vader ook, alles is betrekkelijk maar nodig om ervan te leren/bewust te worden wat dan wél Belangrijk is. Gaat met vallen en opstaan, na vallen leren toch durven te gaan staan en verder te gaan.

zo kijk ik er eigenlijk ook naar, dank

View more comments

7 months ago

Jan Bouw - Parapsycholoog

Contact met een overledene.Toen ik mijn stoffelijk lichaam moest verlaten om terug te gaan naar de andere wereld, ben ik bij aankomst daar met warmte en liefde ontvangen door mijn geestelijk begeleider, familie en vrienden die mij zijn voorgegaan naar deze wereld. Door mijn geestelijk begeleider en andere entiteiten werd ik naar een rustruimte geleid met een weldadige geestelijke warmte en rust om te onthechten van mijn stoffelijk lichaam en mijn aardse bestaan. In deze rustruimte, met een intense zachte kleur groen, liggen nog vele anderen te rusten. De één zal wat langer in deze rustruimte verblijven dan de ander, afhankelijk van de ervaringen in hun aardse leven. Als je geestelijk tot rust gekomen bent, volgen er gesprekken met je begeleider en entiteiten die er voor gekozen hebben om overledenen te begeleiden.
Tijdens deze gesprekken wordt je aardse leven besproken en uitgelegd, je kunt het een therapie noemen. Door de inzichten die opdoet, word je bewuster van de zaken die wel en niet goed gegaan zijn in je leven. Door al de inzichten die ik heb mogen ervaren, ben ik bewuster van de dingen die niet goed gegaan zijn in mijn aardse leven, hier voor bied ik mijn welgemeend excuus aan. Tijdens dit bewustwordingsproces word je ook meegenomen naar de mensen die je hebt moeten achterlaten op de aarde, dat ze je kunnen waarnemen is niet altijd mogelijk. Men nog vastzitten in het verdriet en de pijn of zelfs boosheid dat je hen hebt moeten achterlaten. Bij mij zijn er tegenstrijdige gevoelens: ik ben blij dat ik overleden ben, na een lange periode van ernstige lichamelijke klachten in mijn aardse leven, maar ook verdrietig dat ik jullie heb moeten achterlaten.
In de toekomst zal ik jullie regelmatig komen bezoeken in je aardse leven. Wellicht zal je me niet altijd waarnemen of voelen als ik je aanraak, een kus op je wang geef of op een andere contact met je zoek. Voel je dan niet schuldig, ik begrijp dat moeilijk is. Het is soms makkelijker om in je dromen bij je te komen. Ga door met jullie leven, maak er wat van.


Deze tekst is doorgegeven tijdens een privé consult “contact met overledenen”. Om privé reden wordt er geen naam vermeld.
www.janbouw.com
face book.com?parapsychycholoogjanbouw
...

Contact met een overledene.

10 months ago

Jan Bouw - Parapsycholoog

Afscheid nemen, tijd om een nieuwe weg in te slaan.22 april 2016.
In het verleden heb ik heel veel veranderingen moeten ondergaan, als persoon zijnde maar ook in het paranormale/spirituele, al deze veranderingen heb ik steeds aanvaard als normaal.
De grootste veranderingen zijn begonnen tijdens een seance avond in 1969 bij de heer Kouwen, ik kreeg onverwachts mijn eerste bewuste paranormale ervaringen, zoals in trance geraken, helderziendheid, helderhoren, enzovoort.
Ik ben daar nooit bang van geweest en heb het nooit vreemd gevonden.
Mijn paranormale gevoelens hebben een aantal jaren op een laag pitje gestaan, in 1982 kwamen ze plotseling in alle hevigheid terug. En ben ik min of meer spontaan een praktijk gestart, hetzelfde gevoel kreeg ik in het najaar 1982 en ben ik begonnen in Rotterdam in het Groothandelsgebouw met helderziende waarnemingen via foto’s. Met het grote vertrouwen dat de beelden en paranormale gevoelens zouden komen.
Het overkwam me en ik vond het heel normaal, ik heb er nooit over nagedacht. Het zou voor mij eerder vreemd zijn geweest als het er niet meer zou zijn. Ook nu nog als ik begin aan een privé consult of een andere paranormale activiteit, stel ik mezelf open voor de informatie die ik door krijg en dan komen de beelden, gevoelens, enzovoort spontaan door. Dat gaat min of meer automatisch, is het consult afgelopen dan gaan de deuren weer dicht. Als me niet afsluit voor de omgeving dan pak ik allerlei gevoelens op. Het is niet prettig de klachten, pijnen of emoties op te pakken van andere mensen als ik in winkel loop of waar dan ook. Dikwijls hoor ik verhalen van mensen die zich niet kunnen afsluiten, die hebben daar heel veel last van. Ze kunnen lichamelijke en geestelijke klachten krijgen die niet van henzelf zijn.
Mijn geestelijke begeleider heeft ons eerst in 1988 naar België gestuurd.
Als zo vele malen heeft mijn geestelijke begeleider ons eind 2005 een andere richting ingeduwd, achteraf gezien moesten we terug naar Nederland voor een nieuwe weg in ons leven. Er werd en simpelweg wegen geblokkeerd, ons huurcontract in Lichtaart (B) liep af ondanks al het zoeken konden we geen geschikt huis vinden.
Mijn vrouw was in die periode op bezoek bij onze dochter in Zierikzee, toen zij de ingeving kreeg om zich in te laten schrijven als woningzoekende in Zierikzee. Tot onze grote verbazing en blijdschap kregen in januari 2006 een huis aangeboden en zijn verhuisd naar Zierikzee. Er werd mij de mogelijkheid geboden om aan de slag te gaan in Het Stadhuismuseum in Zierikzee, waar ze bezig waren met renovatie en verbouwingen. Ik ben daar werkzaam geweest tot de heropening in 2012. Achteraf gezien is het voor mij een soort therapie geweest.
Eerlijk gezegd had ik het wel een beetje gezien met het paranormale, hoewel ik het niet los mocht laten. Privé consulten ben ik blijven in Hasselt (B), Schiedam, Zierikzee en op locatie.
Tijdens de laatste jaren in Lichtaart (B) kreeg ik steeds de Zeeuwse spreuk Luctor et emergo
( ik worstel en kom boven) door, ik dacht toen dat dit te maken had met de stormen die we in die tijd hebben doorstaan maar, ook weer achteraf gezien is het ook een aanduiding geweest van onze verhuizing naar Zierikzee.
Er waren ook nog andere zaken waar ik mijn aandacht aan moest geven. In 2008 stierf mijn neef, in 2010 mijn broer, voor beiden heb ik de woonruimte moeten ontruimen en het papierwerk in orde brengen. Eind 2011 ben ik voor mijn zus, die niet meer alleen thuis mocht blijven wonen, op zoek gegaan naar een plaats in een verzorgingshuis.
In begin 2012 zijn verhuisd naar een grotere woning, waardoor het nu mogelijk is om thuis privé consulten te doen. Al die tijd ben ik door mijn geestelijke begeleider uit de wind gehouden om los te komen van mijn verleden, om geestelijk verder te groeien.
De strijd is nog steeds bezig, vroeger overkwam het me en aanvaardde ik het, maar nu moet ik dingen en ervaringen bewuster onder ogen gaan zien. Er zijn in de afgelopen periode heel veel aanwijzingen zijn geweest voor de veranderingen in mijn leven. Aanwijzingen in andere talen en liedjes, waarvan ik de betekenis moest opzoeken op het internet, zodat ik ze bewust moet ervaren en onthouden.En aanwijzingen in het wakker worden met bepaalde uitdrukkingen of gezegdes in mijn hoofd. Over dit schrijven ben ik al een maand bezig, steeds heb ik het uitgesteld, maar het kon niet langer. In het verleden heb ik alles wat met het paranormale te maken had als vanzelfsprekend beschouwd. Nu ik er de laatste tijd bewuster mee om moet gaan, ben ik steeds meer verwonderd over wat me overkomt. Dat de informatie zomaar bij je binnenkomt , en de vele andere ervaringen die ik heb, o.a. met overledenen, enzovoort.
Op het moment dat ik dit zit te schrijven word ik voor de keus gesteld, het een of het ander, doorgaan waar ik mee bezig ben of een nieuwe weg inslaan, een weg tussen 2 werelden.
Misschien moet ik maar laten gebeuren en me niet afvragen waarom ik.

DE KEUZE IS GEMAAKT.
2/1.2020.
Ik heb lang geworsteld met de vraag ben ik wel klaar voor die veranderingen. De druk van mijn geestelijk begeleider wordt steeds groter. Sinds 2 jaar krijg ik metafysische teksten door, om deze teksten en andere metafysische informatie naar buiten te brengen, sla ik een nieuwe weg in.
In januari 2020 start ik met spirituele gespreksavonden in Hasselt (B), Rotterdam.
Goes is in voorbereiding.
De onderwerpen op deze maandelijkse avonden zijn o.a.:
Uitleg paranormale ervaring, hoe ervaar ze, moet je er bang voor zijn?.
De keuzes die de ziel maakt voor de geboorte.
Is contact met overledenen mogelijk?.
En nog vele andere metafysische onderwerpen.
In de toekomst staan er ook nog workshops en lezingen op de planning.
Kijk op www.janbouw. com voor de data en onderwerpen.
Ook blijft het mogelijk om een afspraak te maken voor privé consulten,
op diverse locaties en telefonische en skype consulten.

Een paar dagen geleden herinnerde ik me een spontane ingeving van ongeveer 58 jaar geleden: “Later als je oud bent, dan ben je klaar om je taak te vervullen”


Er is een strijd gestreden,
geestelijke pijn geleden,
om los te laten je verleden,
om te zijn wie je bent in het heden.
...

Afscheid nemen, tijd om een nieuwe weg in te slaan.

Comment on Facebook

veel succes Jan

En toch is het voor mijn nog steeds een gemis ,de avonden in het Groothandelsgebouw ,in Rotterdam . Ging er graag heen . Maar ook ik ben blij voor jou en wens je succes ,Jan ☘☘☘😘

Geweldig Jan ben blij voor je dat de keuze gemaakt is en ik wens je heel veel fijne avonden toe ! Liefs andy

Veel succes

Mooi om te lezen Jan 🙏, ik ga een kijkje nemen op je website. Ik ben ook benieuwd wat dit allemaal gaat brengen voor jou. Wellicht tot ziens en veel succes met deze nieuwe ingeslagen weg.

Heel veel succes! 🧩 ik ontmoette jou in de jaren 90 en heb al velen in Hasselt naar jou doorgestuurd 😊

Succes Jan,je hebt ons goed geholpen met je uitspraken. En toen begrepen we ze niet direct allemaal, maar later wel... Ook onze oudste heb je toen heel erg geholpen met je telefonische sessies. Ik denk er nog vaak aan terug. Doe wat je doen moet.... Groetjes Gerda.

succes met je verwerking <3 <3 <3

View more comments

Load more
Back To Top